foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0963071818
ttytcujut.syt@daknong.gov.vn
HOTLINE Bảng giá thuốc/VTYT theo danh mục trúng thầu đang được sử dụng tại
Trung Tâm Y Tế huyện CưJút 

STT Tên thuốc/Hàm lượng Hoạt chất Đơn vị Đơn giá

I. Gây nghiện
1 Morphin ( morphin hydroclorid 10mg/ml) 10mg/1ml Morphin (hydroclorid, sulfat) Ống 4,750.0000
2 Sufentanil- hameln 50mcg/ml 50mcg/1ml Sufentanil Ống 48,000.0000
3 Sufentanil- hameln 50mcg/ml 50mcg/1ml Sufentanil Ống 48,000.0000
II. Hướng thần + Tiền chất
4 Diazepam 5mg Diazepam Viên 239.9985
5 Ephedrin aguettant 30mg/ml Ephedrin (hydroclorid) Ống 57,750.0000
6 Garnotal 100 mg Phenobarbital 100 mg Viên 0.0000
7 Phenobarbital 0,1g Phenobarbital Viên 0.0000
8 Zodalan dưới dạng midazolam hcl 5.56mg Midazolam Ống 14,700.0000
9 Zodalan 5,56mg/ml Midazolam Ống 14,700.0000
III. Thuốc độc
10 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Atropin sulfat Ống 525.0000
11 Atropin sulfat kabi 0,1% 10mg/10ml Atropin sulfat Lọ 19,728.0090
12 Marcaine spinal heavy 0.5% (5mg/ml) - 4ml Bupivacain (hydroclorid) Ống 37,872.0000
13 Oxytocin 5ui/ml Oxytocin Ống 3,250.0000
14 Propofol 1% kabi 200mg/ 20ml Propofol Lọ 43,050.0000
15 Rocuronium kabi 10mg/ml inj 10x5ml Rocuronium bromid Lọ 73,500.0000
IV. Kháng sinh
16 Agoflox 200mg Ofloxacin Viên/vỉ 294.0000
17 Amoxicilin 250mg Amoxicilin Gói 567.0000
18 Amoxicilin 500mg Amoxicilin Viên 493.0000
19 Apharova 1.500.000 ui Spiramycin Viên/vỉ 1,360.0000
20 Ardineclav 500/125 500mg + 125mg Amoxicilin + acid clavulanic Gói 12,000.0000
21 Augbidil 1g 875mg+125mg Amoxicilin + acid clavulanic Viên 2,331.0000
22 Augbidil 250mg/31,25mg 250mg + 31,25mg Amoxicilin + acid clavulanic Gói 1,302.0000
23 Azithromycin 200 200 mg Azithromycin Gói 1,890.0000
24 Biceflexin powder 250mg Cefalexin Gói 756.0000
25 Bicefzidim 1g Ceftazidim Lọ 9,990.0000
26 Bidicotrim f 800mg + 160mg Sulfamethoxazol + trimethoprim Viên 441.0000
27 Bifucil 500mg Levofloxacin Viên 735.0000
28 Bifumax 125 125mg Cefuroxim Gói 1,554.0000
29 Cephalexin 500mg Cefalexin Viên/ vỉ 2,845.0000
30 Cephalexin pmp 500 500mg Cefalexin Viên/ vỉ 1,300.0000
31 Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin Viên 439.0000
32 Clarithromycin 500 mg Clarithromycin Viên 2,250.0000
33 Cloramphenicol 250 mg 250mg Cloramphenicol Viên 667.9995
34 Cotrimoxazol-dna 400mg + 80mg Sulfamethoxazol + trimethoprim Viên 230.0000
35 Crocin 200 mg 200mg Cefixim Viên/ vỉ 8,900.0000
36 Doxycyclin 100 100mg Doxycyclin Viên 261.0001
37 Efodyl 125mg/ 1,5g Cefuroxim Gói 7,500.0000
38 Emycindhg 250 250 mg Erythromycin Gói 1,103.0000
39 Gentamicin 80mg/2ml Gentamicin Ống 1,365.0000
40 Incepdazol 250 tablet 250mg Metronidazol Viên 460.0000
41 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Amoxicilin + acid clavulanic Viên 6,890.0000
42 Mecefix-b.e 50mg 50mg Cefixim Gói 5,000.0000
43 Metronidazol 500mg/100ml Metronidazol Chai 9,030.0000
44 Metronidazol kabi 500mg/ 100ml Metronidazol Chai 9,450.0000
45 Micbibleucin 125mg + 20mg Cloramphenicol + xanh methylen Viên 520.0000
46 Midantin 875/125 875mg + 125mg Amoxicilin + acid clavulanic Viên 2,372.0000
47 Midatan 500/125 500mg + 125mg Amoxicilin + acid clavulanic Viên 1,744.0000
48 Negacef 500 500mg Cefuroxim Viên 7,690.0000
49 Penicilin v kali 400.000 iu 400.000 ui Phenoxy methylpenicilin Viên 258.0000
50 Safelevo 750 750mg Levofloxacin Viên/ vỉ 14,250.0000
51 Zidimbiotic 1000 1g Ceftazidim Lọ 15,750.0000
52 Zolgyl 750.000ui + 125mg Spiramycin + metronidazol Viên 840.0000
53 Zoximcef 1g 1000mg Ceftizoxim Lọ 35,400.0000
V. Corticoid
54 Menison 16mg Methyl prednisolon Viên/ vỉ 2,680.0000
55 Pamatase inj 40mg/1ml Methyl prednisolon Lọ 27,000.0006
56 Pamatase inj 40mg/1ml Methyl prednisolon Lọ 27,000.0000
57 Soli-medon 4 4mg Methyl prednisolon Viên 265.0000
VI. Dịch truyền
58 5% dextrose in water solution for intravenous infusion 5% chai 500ml Glucose Chai 11,550.0000
59 Aminoplasmal b.braun 5% e 5%chai 250ml Acid amin* Chai 66,999.9960
60 Geloplasma inj 500ml Gelatin Túi 110,000.0000
61 Glucose 10% 10%, 500ml Glucose Chai 11,550.0000
62 Glucose 10% 10%, 500ml Glucose Chai 11,550.0000
63 Glucose 5% 5%, 500ml Glucose Chai 9,450.0000
64 Mannitol  500ml  20% chai 500ml Manitol Chai 27,458.0040
65 Natri bicarbonat 1,4% 1,4%: 250ml Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) Chai 31,973.0000
66 Natri bicarbonat 1,4% 1,4%: 250ml Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) Chai 31,973.0000
67 Natri clorid 0,9% 0,9%, 500ml Natri clorid Chai/túi 7,455.0000
68 Natri clorid 0,9% 0,9%, 500ml Natri clorid Chai/túi 7,455.0000
69 Ringer lactate 500ml Ringer lactat Chai/túi 9,345.0000
VII. TÂN DƯỢC KHÁC
70 A.t bisoprolol 5 5mg Bisoprolol Viên 252.0000
71 A.t tranexamic inj 50mg/ml, ống 5ml Tranexamic acid Ống 3,559.9998
72 Aciclovir 200mg Aciclovir Viên 346.0000
73 Adrenaline- bfs 1mg 1mg/1ml Epinephrin (adrenalin) Ống 2,100.0000
74 Adrenaline- bfs 1mg 1mg/1ml Epinephrin (adrenalin) Ống 2,100.0000
75 Agicetam 800 800 mg Piracetam Viên 315.0000
76 Agidopa 250mg Methyldopa Viên 650.0000
77 Agifuros 40mg Furosemid Viên 110.0000
78 Agimoti 5mg/ hỗn dịch gói 5g Domperidon Gói 1,900.0000
79 Alcohol 700 chai 500ml Cồn 70° Chai 15,897.0000
80 Aleucin 500mg Acetyl leucin Viên 357.0000
81 Aleucin 500mg Acetyl leucin Viên 357.0000
82 Allermine 4mg Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Viên 180.0000
83 Alsiful s.r. tablets 10mg Alfuzosin Viên 8,253.0000
84 Alzental 400mg Albendazol Viên 3,000.0000
85 Amdepin duo 5mg + 10mg Amlodipin + atorvastatin Viên 4,000.0000
86 Aspirin 81mg Acetylsalicylic acid Viên 89.0000
87 Atisalbu 2mg/5ml, gói 5ml Salbutamol (sulfat) Gói 3,800.0000
88 Baci-subti >= 10 mủ 8 cfu/500mg Bacillus subtilis Viên 2,900.0000
89 Bifacold 200mg N-acetylcystein Gói 470.0000
90 Binystar 25.000 i.u Nystatin Gói 945.0000
91 Biragan 150 150mg Paracetamol (acetaminophen) Viên 1,491.0000
92 Biragan kids 325 325mg Paracetamol (acetaminophen) Gói 1,533.0000
93 Bisnol 120mg Bismuth Viên 3,950.0000
94 Buscopan inj. 20mg/1ml 20mg/ml Hyoscin butylbromid Ống 8,375.9560
95 Calci clorid 500mg/ 5ml Calci clorid Ống 984.0000
96 Captagim 25mg Captopril Viên/vỉ 88.0000
97 Carbomint 100mg Than hoạt Viên 355.0000
98 Cetirizin 10mg Cetirizin Viên/vỉ 130.0000
99 Cinarizin 25 mg 25mg Cinnarizin Viên 50.0000
100 Colchicine galien 1mg Colchicin Viên 252.0000
101 Combivent 2,5mg + 0,5mg b/10 0,5mg + 2,5mg Salbutamol + ipratropium Lọ 16,074.0000
102 Cồn 70 độ chai 60ml Cồn 70° Lọ 2,468.0000
103 Cồn 70 độ chai 60ml Cồn 70° Lọ 2,468.0000
104 Coversyl 5mg Perindopril Viên 5,650.0000
105 Darinol 300 300mg Allopurinol Viên 378.0000
106 Diamicron mr tab 30mg 60's Gliclazid Viên 2,765.0000
107 Diaphyllin venosum 4.8% 4,8% 5ml Aminophylin Ống 10,815.0000
108 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac Ống 860.0000
109 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac Ống 860.0000
110 Digoxin- richter 0,25mg Digoxin Viên 714.0000
111 Dimedrol 10mg/1ml Diphenhydramin Ống 580.0000
112 Dogrel savi 75mg Clopidogrel Viên 1,675.0000
113 Domuvar 2x10 9 (2 tỷ)/ ống 5ml Bacillus subtilis Ống 5,400.0000
114 Dromasm fort 80mg Drotaverin clohydrat Viên 693.0000
115 Duphaston tab.10mg Dydrogesterone Viên 7,360.0000
116 Enalapril 5mg Enalapril Viên 126.0000
117 Enterpass 100mg + 100mg + 30mg Amylase + papain + simethicon Viên 1,600.0000
118 Felodipin stada 5mg retard Felodipin Viên 1,200.0000
119 Furosemide salf 20mg/2ml Furosemid Ống 4,530.0000
120 Furosemidum polpharma 20mg/2ml Furosemid Ống 4,683.0000
121 Gensonmax 0,0064g +0,1g +0,01g/ 10g Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin Tuýp 3,900.0000
122 Gentamicin 0,3% 0,3%/5ml Gentamicin Lọ 2,100.0000
123 Gliritdhg 500mg/5mg 500mg + 5mg Metformin + glibenclamid Viên 2,600.0000
124 Gliritdhg 500mg/5mg 500mg + 5mg Metformin + glibenclamid Viên 2,600.0000
125 Glucosamin 500mg Glucosamin Viên 290.0000
126 Glucose kabi 30% 30% ống 5ml Glucose Ống 1,050.0000
127 Glucovance 500mg/5mg 500mg + 5mg Metformin + glibenclamid Viên 4,323.0000
128 Goutcolcin 1mg Colchicin Viên 252.0000
129 Hidrasec 10mg infants Racecadotril Gói 4,894.0000
130 Hyvalor 80mg Valsartan Viên 3,668.0000
131 Kaldyum 600mg Kali clorid Viên 1,800.0045
132 Kavasdin 5 5mg Amlodipin Viên 136.0000
133 Keflafen 75 75mg Ketoprofen Viên 1,071.0000
134 Keflafen 75 75mg Ketoprofen Viên 1,071.0000
135 Kem zonaarme 5% 5g Aciclovir Tuýp 4,400.0000
136 Kozeral 10mg Ketorolac Viên 1,500.0000
137 Latoxol 360mg, chai 60ml Ambroxol Chai 18,501.0000
138 Lidocain 10%/38g Lidocain hydroclodrid Chai 159,000.0000
139 Lidocain 40mg/ 2ml Lidocain (hydroclorid) Ống 438.0000
140 Lidocain 40mg/ 2ml Lidocain (hydroclorid) Ống 438.0000
141 Lipanthyl 200m cap. 200mg Fenofibrat Viên 7,053.0000
142 Lisinopril stada 10mg Lisinopril Viên 2,300.0000
143 Magnesi sulfat kabi 15% 0,15g/ml, ống 10ml Magnesi sulfat Ống 2,548.0000
144 Medskin clovir 800 800 mg Aciclovir Viên/vỉ 1,090.0000
145 Meloxicam 15 mg/1,5 ml 15mg/1,5ml Meloxicam Ống 4,980.0030
146 Merika fort 200 triệu cfu + 1 tỷ cfu Bacillus subtilis + lactobacillus acidophilus Gói 2,800.0000
147 Metformin denk 850 850mg Metformin Viên 790.0000
148 Methylergometrine maleate injection 0,2mg 0,2mg/1ml Methyl ergometrin (maleat) Ống 14,417.0000
149 Metoran 5mg/ml ống 2ml Metoclopramid Ống 1,428.0000
150 Mezapizin 10 10mg Flunarizin Viên 546.0000
151 Mezathion 25mg Spironolacton Viên 777.0000
152 Mildocap 25mg Captopril Viên/ vỉ 680.0000
153 Milian 400mg + 50mg, lọ 20ml Xanh methylen + tím gentian Lọ 10,500.0000
154 Miprotone 100mg Progesteron Viên 4,499.9958
155 Misoprostol stada 200mcg Misoprostol Viên 4,200.0000
156 Mixtard 30 inj. 100iu/ml x 10ml 100 iu/ml x 10ml Insulin trộn, hỗn hợp (mixtard-acting, dual-acting) Lọ 94,300.0000
157 Mobimed 7,5 7,5 mg Meloxicam Viên 510.0000
158 Nasolspray 450mg/50ml, chai 70ml Natri clorid Chai 24,000.0000
159 Natri clorid 0,9% 0,9%; 10ml Natri clorid Lọ 1,320.0000
160 Nifedipin t20 retard 20mg Nifedipin Viên 550.0000
161 Nisten-f 7,5mg Ivabradin Viên 6,289.9939
162 Nitromint 2,6mg Glyceryl trinitrat(nitroglycerin) Viên 1,750.0000
163 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 557.0000
164 Nước cất tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 544.0000
165 Nước cất tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 544.0000
166 Nước oxy già 10tt 3% ; lọ 60ml Nước oxy già Lọ 1,620.0000
167 Nystatab 500.000ui Nystatin Viên 709.9995
168 Nystatab 500.000ui Nystatin Viên 709.9995
169 Omeprazol 20mg Omeprazol Viên/vỉ 270.0000
170 Oresol new 4,22g (0,52g+ 0,509g+ 0,3g+ 2,7g) Natri clorid + natri bicarbonat + natri citrat + kali clorid + glucose Gói 777.0000
171 Oribier 200 mg 200mg/8ml N-acetylcystein Ống 2,530.0000
172 Oxygen dược dụng chai 6,5 m3 Oxy dược dụng Lít 9.8460
173 Paparin 40mg/2ml Papaverin hydroclorid Ống 4,380.0000
174 Papaverin 2% 40mg/2ml Papaverin hydroclorid Ống 3,465.0000
175 Para-opc 150mg Paracetamol (acetaminophen) Gói 1,295.0000
176 Para-opc 150mg Paracetamol (acetaminophen) Gói 1,295.0000
177 Parabest extra 500mg + 2mg + 15mg Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan Viên 2,400.0000
178 Parazacol 250 250mg Paracetamol (acetaminophen) Gói 1,650.0000
179 Partamol 500 500mg Paracetamol (acetaminophen) Viên 300.0000
180 Partamol 500 500mg Paracetamol (acetaminophen) Viên 300.0000
181 Phlebodia 600mg Diosmin Viên 6,816.0000
182 Poema (10mg + 34000iu)/ lọ 10ml Dexamethason phosphat+ neomycin Lọ 15,000.0000
183 Povidon iod 10% 10%/100ml Povidon iodin Lọ 10,750.0000
184 Pracetam 1200 1200 mg Piracetam Viên 2,290.0000
185 Pyzacar 50 mg 50mg Losartan Viên 1,920.0000
186 Ravastel-5 5mg Rosuvastatin Viên 349.0000
187 Respamxol 20 20mg Bambuterol Viên 1,995.0000
188 Savi urso 300 300mg Ursodeoxycholic acid Viên 7,940.0000
189 Savisang60 60mg Alverin (citrat) Viên 645.0000
190 Shinpoong cristan 100mg Clotrimazol Viên 2,520.0000
191 Smec-meyer 3g Diosmectit Gói 1,050.0000
192 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 420.0000
193 Stadnex 40 cap 40mg Esomeprazol Viên 7,500.0000
194 Statinagi 10 10 mg Atorvastatin Viên 231.0000
195 Statripsine 4,2mg Alpha chymotrypsin Viên 1,150.0000
196 Syseye 0,3%(30mg/10ml) Hydroxypropylmethylcellulose Lọ 24,490.0000
197 Tanganil 500mg/5ml Acetyl leucin Ống 13,698.0000
198 Telzid 40/12.5 40mg + 12,5g Telmisartan + hydroclorothiazid Viên 2,499.0000
199 Thelizin 5mg Alimemazin Viên 90.0000
200 Tobrin 0.3% 3mg Tobramycin Lọ 38,717.0000
201 Trimpol mr 35 mg Trimetazidin Viên 2,590.0000
202 Varogel s 0,8004g + 0,4g, gói 10ml.hỗn dịch uống Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Gói 2,790.0000
203 Vasotrate 30 od 30mg Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) Viên 2,000.0000
204 Ventolin inh 100mcg 200dose 100mcg/liều xịt Salbutamol (sulfat) Bình xịt 76,379.0000
205 Waisan 50mg Eperison Viên 294.0000
206 Waisan 50mg Eperison Viên 294.0000
207 Α chymotrypsin 5000 iu 5mg Alpha chymotrypsin Lọ 4,746.0000
VIII. Khoáng chất + Vitamin
208 Bicanma (456mg + 426mg) /10ml Calci glycerophosphat+ magnesi gluconat Ống 1,722.0000
209 Calci - vitamin d 600mg + 400ui Calci carbonat + vitamin d3 Viên 1,995.0000
210 Debomin 10mg + 940mg Vitamin b6 + magnesi (lactat) Viên 2,600.0000
211 Enpovid a,d 5000ui + 400ui Vitamin a + d Viên/vỉ 179.0000
212 Fefurate 200mg + 1mg Sắt fumarat + acid folic Viên 189.9994
213 Incepavit 400 capsule 400ui Vitamin e Viên 1,800.0000
214 Kingdomin vita c 1000mg Vitamin c Viên 777.0000
215 Magnesi b6 5mg + 470mg Vitamin b6 + magnesi (lactat) Viên/vỉ 139.0000
216 Ocetamin 300 300mg Calci lactat Viên 1,690.0000
217 Scanneuron 100mg+ 200mg+ 200mcg Vitamin b1 + b6 + b12 Viên 1,000.0000
218 Siro snapcef 8mg Kẽm gluconat Chai 29,500.0000
219 Uniferon b9 50mg + 250mcg Sắt sulfat + folic acid Viên 945.0000
220 Vitamin c stada 1g 1000mg Vitamin c Viên 1,900.0000
221 Vitamin k1 1mg/1ml 1mg/ml Phytomenadion (vitamin k1) Ống 1,407.0000
222 Vitamin pp 500mg Vitamin pp Viên 176.0000
IX.  Chế phẩm YHCT
223 Atiliver diệp hạ châu 800mg; 200mg; 200mg; 200mg Diệp hạ châu, xuyên tâm liên, bồ công anh, cỏ mực. Viên 1,950.0000
224 Baby pv sử quân tử 9,6g; binh lang 4,8g; nhục đậu khấu 4,8g; lục thần khúc 9,6g; mạch nha 4,8g; hồ hoàng liên 9,6g; mộc hương 1,9g. Sử quân tử, binh lang, nhục đậu khấu, lục thần khúc, mạch nha, hồ hoàng liên, mộc hương Chai 27,000.0000
225 Bổ huyết ích não bdf 300mg + 40mg Đương quy, bạch quả. Viên 1,169.0000
226 Cồn xoa bóp jamda mỗi 50 ml chứa: ô đầu 500mg; địa liền 500mg; đại hồi 500mg; quế nhục 500mg; thiên niên kiện 500mg; uy linh tiên 500mg; mã tiền 500mg; huyết giác 500mg; xuyên khung 500mg; tế tân 500mg; methyl salicylat 5ml. Ô đầu, địa liền, đại hồi, quế nhục, thiên niên kiện, uy linh tiên, mã tiền, huyết giác, xuyên khung, methyl salicylat, tế tân Chai 18,000.0000
227 Dưỡng cốt hoàn cao xương hỗ hợp 750mg; hoàng bá 2400mg; tri mẫu 300mg; trần bì 600mg; bạch thược 600mg; can khương 150mg; thục địa 600mg. Cao xương hỗn hợp, hoàng bá, tri mẫu, trần bì, bạch thược, can khương, thục địa Gói 3,500.0000
228 Dưỡng tâm an 650mg, 500mg, 650mg, 150mg, 1200mg Lá sen, lá vông, lạc tiên, tâm sen, bình vôi Viên 1,400.0000
229 Dưỡng tâm an 650mg, 500mg, 650mg, 150mg, 1200mg Lá sen, lá vông, lạc tiên, tâm sen, bình vôi Viên 1,400.0000
230 Đại tràng pv 350mg, 115mg, 60mg, 70mg, 235mg, 115mg, 115mg, 235mg, 115mg, 115mg, 115mg, 115mg, 235mg. Bạch truật, mộc hương, hoàng liên, cam thảo, bạch linh, đảng sâm, thần khúc, trần bì, sa nhân, mạch nha, sơn tra, hoài sơn, nhục đậu khấu Viên 820.0000
231 Hoa đà tái tạo hoàn 2,4g; 2,4g; 2,4g; 2,4g; 1,6g; 2,4g; 1,6g; 2,4; 0,08g Xuyên khung, tần giao, bạch chỉ, đương quy, mạch môn, hồng sâm, ngô thù du, ngũ vị tử, băng phiến. Gói 12,000.0000
232 Hoastex mỗi chai 90ml chứa dịch chiết từ: tần dày lá 45g; núc nác 11,25g; cineol 83,7mg. Húng chanh, núc nác, cineol Chai 31,600.0000
233 Hoạt huyết dưỡng não bdf 150mg+ 5mg Đinh lăng, bạch quả Viên 588.0000
234 Hoạt huyết dưỡng não tp 150 mg; 75 mg Đinh lăng, bạch quả Gói 3,200.0000
235 Khang minh thanh huyết 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mg Kim ngân hoa, nhân trần, thương nhĩ tử, nghệ, sinh địa, bồ công anh, cam thảo. Viên 1,930.0000
236 Khang minh thanh huyết 300mg; 300mg; 150mg; 200mg; 150mg; 300mg; 50mg Kim ngân hoa, nhân trần, thương nhĩ tử, nghệ, sinh địa, bồ công anh, cam thảo. Viên 1,930.0000
237 Kim tiền thảo 0,28g Kim tiền thảo. Viên 504.0000
238 Kim tiền thảo 2400mg; 1000mg Kim tiền thảo, râu mèo Viên 1,450.0000
239 Mediphylamin 250 mg Bột bèo hoa dâu Viên 2,400.0000
240 Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ 0,9g; 1,708g; 4,5g; 3,125g; 0,656g; 1,208g; 2,912g; 2,088g; 4,666g; 2,301g; 0,591g; 0,208g; 0,125g. Bạch linh, cát cánh, tỳ bà diệp, tang bạch bì, ma hoàng, mạch môn, bạc hà, bán hạ chế, bách bộ, mơ muối, cam thảo, bạch phàn, tinh dầu bạc hà Chai/lọ 125ml 18,500.0000
241 Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ 72mg, 136,5mg, 360mg, 250mg, 52,5mg, 96,5mg, 233mg, 167mg, 372,46mg, 162,5mg, 47,26mg, 16,5mg, 10mg Bạch linh, cát cánh, tỳ bà diệp, tang bạch bì, ma hoàng, mạch môn, bạc hà, bán hạ chế, bách bộ, mơ muối, cam thảo, bạch phàn, tinh dầu bạc hà Gói 3,500.0000
242 Thuốc ho người lớn opc mỗi chai 90ml chứa: cao lỏng dược liệu 1:2 (chiết từ các dược liệu: tỳ bà diệp 16,2g; cát cánh 1,8g; bách bộ 2,79g; tiền hồ 1,8g; tang bạch bì 1,8g; thiên môn 2,7g; phục linh/bạch linh 1,8g; cam thảo 0,9g; hoàng cầm 1,8g) 63ml; menthol 18mg; cineol 18mg Tỳ bà diệp, cát cánh, bách bộ, tiền hồ, tang bạch bì, thiên môn, phục linh, cam thảo, hoàng cầm, cineol, menthol Chai 23,100.0000
243 Thuốc ho trẻ em opc mỗi 90ml chứa: tỳ bà diệp 16,2g; cát cánh 1,8g; bách bộ 2,79g; tiền hồ 1,8g; tang bạch bì 1,8g; thiên môn 2,7g; phục linh/bạch linh 1,8g; cam thảo 0,9g; hoàng cầm 1,8g; cineol 18mg. Tỳ bà diệp, cát cánh, bách bộ, tiền hồ, tang bạch bì, thiên môn, phục linh, cam thảo, hoàng cầm, cineol Chai 22,050.0000
244 Xoangspray 1g; 0,5g; 0,5g; 0,008g; 0,006g; 0,004g Liên kiều, kim ngân hoa, hoàng cầm, menthol, eucalyptol, camphor. Chai 35,000.0000
X. Vị thuốc
245 Ba kích Ba kích Gram 412.0000
246 Bồ công anh Bồ công anh Gram 103.0000
247 Dây đau xương Dây đau xương Gram 49.0000
248 Dây đau xương Dây đau xương Gram 49.0000
249 Diệp hạ châu Diệp hạ châu Gram 40.0000
250 Hoè hoa Hoè hoa Gram 134.0000
251 Ké đấu ngựa (thương nhĩ tử) Ké đấu ngựa (thương nhĩ tử) Gram 74.0000
252 Kê huyết đằng Kê huyết đằng Gram 45.0000
253 Khương hoàng/uất kim Khương hoàng/uất kim Gram 104.0000
254 Kim tiền thảo Kim tiền thảo Gram 54.0000
255 Lạc tiên Lạc tiên Gram 45.0000
256 Lạc tiên Lạc tiên Gram 45.0000
257 Mạch môn Mạch môn Gram 104.0000
258 Ngưu tất Ngưu tất Gram 134.0000
259 Nhân trần Nhân trần Gram 40.0000
260 Tang ký sinh Tang ký sinh Gram 54.0000
261 Tang ký sinh Tang ký sinh Gram 54.0000
262 Thảo quyết minh Thảo quyết minh Gram 84.0000
263 Thiên niên kiện Thiên niên kiện Gram 104.0000
264 Thiên niên kiện Thiên niên kiện Gram 104.0000
265 Trạch tả Trạch tả Gram 144.0000
266 Trần bì Trần bì Gram 59.0000
267 Trinh nữ hoàng cung Trinh nữ hoàng cung Gram 89.0000
268 Xuyên khung Xuyên khung Gram 174.0000
269 Ý dĩ Ý dĩ Gram 74.0000
270 Ý dĩ Ý dĩ Gram 74.0000
XI. Thuốc chương trình HIV
271 Lamivudin + nevirapin + zidovudin 30mg + 50mg + 60mg Lamivudin + nevirapin (nvp) +zidovudin (zdv hoặc azt) Viên 0.0000
XII. Thuốc chương trình Sốt Rét
272 Arteakine 320mg + 40mg Piperaquin + dihydroartemisinin Viên 0.0000
273 Arteakine 320mg + 40mg Piperaquin + dihydroartemisinin Viên 0.0000
274 Artesunat 60mg Artesunat Lọ 0.0000
275 Cloroquin phosphat 250mg Cloroquin Viên 0.0000
276 Primaquin  13.2mg Primaquin diphosphat Viên 0.0000
277 Quinin sulphate 250 mg 250mg Quinin Viên 0.0000
XIII. Thuốc chương trình Tâm thần
278 Aminazin 25mg Chlorpromazin Viên 0.0000
279 Amitriptylin 25mg Amitriptylin (hydroclorid) Viên 0.0000
280 Encorate 200mg Valproat natri Viên 0.0000
281 Hazidol 1,5mg Haloperidol Viên 0.0000
282 Olangim 10mg Olanzapin Viên 0.0000
XIV. Thuốc chương trình Lao
283 Ethambutol 400mg Ethambutol Viên 0.0000
284 Ethambutol 400mg Ethambutol Viên 0.0000
285 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 0.0000
286 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất pha tiêm Ống 0.0000
287 Pyrazinamid 500mg Pyrazinamid Viên 0.0000
288 Trepmycin 1g Streptomycin Lọ 0.0000
289 Trepmycin 1g Streptomycin Lọ 0.0000
290 Tubezid 150mg + 75mg + 400 mg Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid Viên 0.0000
291 Tubezid 150mg + 75mg + 400 mg Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid Viên 0.0000
292 Turbe 150mg + 100mg Rifampicin + isoniazid Viên 0.0000
XV. Vật tư y tế chương trình Lao
293 Bơm tiêm 5ml Bơm tiêm 5ml Cái 0.0000
XVI. Thuốc chương trình Bướu Cổ
294 Berlthyrox 100 100mcg Levothyroxin (muối natri) Viên 0.0000
XVII. Thuốc chương trình phòng chống suy dinh dưỡng
295 Vitamin a 200000 iu Vitamin a Viên 0.0000
XVIII.  Hóa chất
296 Abx cleaner can 1 lít Abx cleaner Ml 2,499.0000
297 Abx minidil lmg can 10 lít Abx minidil lmg Lít 342,300.0000
298 Abx minilase lmg can 1 lít Abx minilase lmg Ml 4,242.0000
299 Abx minoclair hộp 500ml Hóa chất rửa đậm đặc abx minoclair Microlit 4.3000
300 Abx minoclair Hóa chất rửa đậm đặc abx minoclair Microlit 4.3000
301 Acid washing solution chai 500 ml Hóa chấy rửa kim máy sinh hóa tự động global 240 Microlit 5.3260
302 Alkaline washing solution chai 500ml Hóa chất rửa máy sinh hóa tự động global 240 Microlit 5.3260
303 Alt (gpt) hộp 4x50ml+1x50ml Alt (gpt) Microlit 5.8500
304 Amylase hộp 3x50ml+1x50ml Amylase Microlit 19.7275
305 Anti a hộp 10ml Anti a Microlit 21.0000
306 Anti ab hộp 10ml Anti ab Microlit 22.5000
307 Anti b hộp 10ml Anti b Microlit 21.0000
308 Anti d (igg+ igm) hộp 10ml Anti d (igg+ igm) Microlit 30.9250
309 Ast (got) hộp 4x50ml + 1x50ml Ast (got) Microlit 8.9496
310 Bilirubin direct hộp 3x50ml+1x10ml Bilirubin direct Microlit 8.2438
311 Biochemistry control n hộp 1x5ml Biochemistry control n Microlit 139.0000
312 Biochemistry control p hộp 1x5ml Biochemistry control p Microlit 153.6000
313 Calcium hộp 2x50ml Calcium Microlit 7.8000
314 Cholesterol fs hộp 6x100ml Cholesterol Microlit 5.5333
315 Creatinine hộp 3 x 50ml + 1 x 50ml Creatinine Microlit 23.6250
316 Dung dịch giêm sa  lọ 500ml Dung dịch giêm sa mẹ Microlit 2.7505
317 Gamma-gt hộp 4 x 50ml + 1 x 50ml Gamma-gt Microlit 14.2960
318 Glucose Glucose Microlit 5.1945
319 Hdl cholesterol hộp 3 x 50ml + 1 x 50ml Hdl cholesterol Microlit 41.2450
320 Hdl cholesterol hộp 3 x 50ml + 1 x 50ml Hdl cholesterol Microlit 41.2450
321 Ldl-cholesterol hộp 3 x 50ml + 1 x 50ml Ldl-cholesterol Microlit 51.7250
322 Multi calibrator hộp 1x3ml Multi calib rator Microlit 208.3330
323 Pocketchem a1c test kit hộp 50 lọ Pocketchem a1c hba1c reagent kit Lọ 73,000.0000
324 Triglycerides hộp 4x50ml Triglycerid Microlit 17.0000
325 Urea hộp 4x50ml + 1x50ml Urea fs Microlit 8.8000
326 Uric acid fs tbhba hộp 5*80ml+1*100ml   Micro lít 5.2560
327 Uric acid fs tbhba hộp 5*80ml+1*100ml   Micro lít 5.2560
XIX. Vật tư y tế
328 Airway các số   Cái 6,365.8875
329 Airway các số Airway các số Cái 5,730.0000
330 Băng cuộn 0,09*2,5m Băng cuộn 0,09*2,5m Cuộn 2,200.0000
331 Băng cuộn 0,09*2,5m Băng cuộn 0,09*2,5m Cuộn 2,200.0000
332 Băng keo durapon  2.5*9.1 Băng keo durapon  2.5*9.1 Cuộn 33,000.0000
333 Băng keo durapon 1,25*9.1 Băng keo durapon  1,25*9.1 Cuộn 17,850.0000
334 Băng keo hấp nhiệt Băng keo hấp nhiệt Cuộn 122,745.0000
335 Băng keo hấp nhiệt Băng keo hấp nhiệt Cuộn 122,745.0000
336 Băng keo lụa alpheta 2.5 cm * 5m Băng keo lụa 2,5cm*4,5 - 5m Cuộn 17,850.0000
337 Băng thun 3 móc 7,5*4m Băng thun 3 móc 7,5*4m Cuộn 15,500.0000
338 Băng thun 3 móc 7,5*4m Băng thun 3 móc 7,5*4m Cuộn 15,500.0000
339 Băng thun đỏ 550cm * 8,5cm Băng thun đỏ 550cm * 8,5cm Cuộn 12,600.0000
340 Bao dây đốt 150mm * 250cm Bao dây đốt 150mm * 250cm Cái 8,085.0000
341 Bao đo lượng máu sau sinh Túi đo lượng máu mất sau sinh Cái 7,800.0000
342 Bao đo lượng máu sau sinh Túi đo lượng máu mất sau sinh Cái 7,800.0000
343 Bao đo lượng máu sau sinh Bao đo lượng máu sau sinh Cái 7,800.0000
344 Bao khoan điện 22*220cm, tương lai,vn   Cái 13,040.0025
345 Bộ phát hiện vi khuẩn h.pylori Bộ phát hiện vi khuẩn h.pylori Test 13,650.0000
346 Bơm tiêm 1 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 660.0000
347 Bơm tiêm 10 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 1,000.0000
348 Bơm tiêm 10 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 1,000.0000
349 Bơm tiêm 20 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 1,880.0000
350 Bơm tiêm 3 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 660.0000
351 Bơm tiêm 3 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 660.0000
352 Bơm tiêm 5 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 660.0000
353 Bơm tiêm 50 ml + kim 25g Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ Cái 4,900.0000
354 Bông mỡ (không thấm nước) Bông mỡ (không thấm nước) Gram 126.0000
355 Bông mỡ (không thấm nước)   Gam 116.5000
356 Bông mỡ (không thấm nước) Bông mỡ (không thấm nước) Gram 126.0000
357 Bông y tế (bông thấm) Bông y tế (bông thấm) Gram 165.0000
358 Bông y tế (bông thấm) Bông y tế (bông thấm) Gram 165.0000
359 Bông zen cầm máu (lyostypt 5x8cm)   Miếng 109,166.6670
360 Bột bó 6 inch 15*450cm Bột bó 6 inch 15*450cm Cuộn 18,500.0000
361 Bột bó 6 inch 15*450cm Bột bó 6 inch 15*450cm Cuộn 18,500.0000
362 Canyl mở khí quản các số   Cái 92,796.0600
363 Canyl mở khí quản số 4 Canyl mở khí quản các số Cái 84,500.0000
364 Canyl mở khí quản số 8 Canyl mở khí quản các số Cái 84,500.0000
365 Catgut chrom 3/0, hr26 75cm Chỉ catgut 3/0 Sợi 47,000.0000
366 Catgut chrom usp 4/0 75cm hr26 Chỉ catgut 4/0 Sợi 46,000.0000
367 Catgut chrom usp 4/0 75cm hr26 Chỉ catgut 4/0 Sợi 46,000.0000
368 Che tủy trám lót paste calcigel 3g Hydroxyt canci (che tủy) Gram 104,000.0000
369 Chỉ carelon (nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm,  m20e20 Chỉ nylon 3/0 Sợi 19,800.0000
370 Chỉ caresilk (silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm Chỉ không tan tự nhiên 6/0 Sợi 52,000.0000
371 Chỉ phẫu thuật coated vicryl 3/0, dài 75cm, kim taper point plus 20mm, 1/2c, w9114 Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 3/0 Sợi 115,800.0000
372 Chỉ phẫu thuật coated vicryl 3/0, dài 75cm, kim taper point plus 20mm, 1/2c, w9114 Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 3/0 Sợi 115,800.0000
373 Chỉ phẫu thuật coated vicryl 3/0, dài 75cm, kim taper point plus 20mm, 1/2c, w9114 Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 3/0 Sợi 115,800.0000
374 Chỉ trustigut (chromic catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm Chỉ catgut 1/0 Sợi 35,000.0000
375 Chỉ trustigut (chromic catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm Chỉ catgut 3/0 Sợi 27,000.0000
376 Chổi đánh bóng răng tpc Chổi đánh bóng Cái 4,800.0000
377 Composite 3m màu a2. a3  ống 4g Composite 3m màu a2. a3 z350 Gram 157,500.0000
378 Cồn tuyệt đối Cồn tuyệt đối Chai 55,000.0000
379 Conguta các số Cone gutta Hộp 55,000.0000
380 Cortisomol bít tủy 25g/hộp hộp 25g Thuốc hàn ống tủy cortisomol Gram 32,340.0000
381 Cuvette vòng 50 cái Cuvette global Cái 202,990.0000
382 Dafilon blue usp 2/0 75cm ds24 c0935360 Chỉ nylon 2/0 Sợi 25,600.0000
383 Dafilon blue usp 3/0 75cm ds24 c0935352 Chỉ nylon 3/0 Sợi 25,600.0000
384 Dafilon blue usp 4/0 75cm ds19 c0935204 Chỉ nylon 4/0 Sợi 25,600.0000
385 Dao mổ cong, thẳng, đầu tù các số Dao mổ cong, thẳng, đầu tù các số Cây 6,000.0000
386 Dây garo Dây garo Cái 1,995.0000
387 Dây hút phẫu thuật   Sợi 10,000.0110
388 Dây hút phẫu thuật Dây hút phẫu thuật Sợi 12,700.0000
389 Dây nối bơm tiêm điện 140 - 150cm Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) và cổng chia (stopcock) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ Cái 16,800.0000
390 Dây oxy 2 nhánh trẻ em, người lớn các số Thông (sonde) các loại, các cỡ Cái 5,500.0000
391 Dây oxy 2 nhánh trẻ em, người lớn các số Thông (sonde) các loại, các cỡ Cái 5,500.0000
392 Dây truyền dịch Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) Bộ 3,200.0000
393 Dây truyền dịch cánh bướm Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) Bộ 4,015.0000
394 Diệt tủy vn pâte nécronerve lọ 3g Thuốc diệt tuỷ Gram 32,000.0000
395 Discofix 3 way stopcock w 10cm tubing Khóa 3 ngã + dây 10cm Cái 22,995.0000
396 Dung dịch cidex opa Dung dịch cidex opa Ml 315.0000
397 Dung dịch cidex zim can 5 lít Dung dịch cidex zim Ml 770.0000
398 Đài cao su đánh bóng tpc Đài cao su Cái 4,800.0000
399 Đai cellulo prehma ( 1000 sợi/ống ) Đai trám composit Sợi 512.0000
400 Đai cột sống cổ cứng Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 107,999.8500
401 Đai cột sống cổ mềm Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 60,000.1500
402 Đầu col humapette 200-1000ul vàng có khía Đầu col humapette 5-50ul vàng có khía Cái 126.0000
403 Đầu col humapette 200-1000ul xanh có khía Đầu col humapette 200-1000ul xanh có khía Cái 147.0000
404 Đè lưỡi gỗ Đè lưỡi gỗ Hộp 22,500.0000
405 Đè lưỡi gỗ Đè lưỡi gỗ Hộp 22,500.0000
406 Điện cực tim golmed g/50 dán   Gói 189,000.0000
407 Đinh kirschner nhọn 0.8-3.0mm ren 1 đầu, 150/220/300mm Đinh dùng trong phẫu thuật Cái 40,000.0000
408 Đinh kirschner nhọn 0.8-3.0mm ren 1 đầu, 150/220/300mm Đinh dùng trong phẫu thuật Cái 40,000.0000
409 Đinh krischner số 8,9,10   Cái 49,350.0000
410 Đinh schanztz   Cái 74,025.0000
411 Đinh steman   Cái 61,635.0000
412 Etching prime-gel 5ml tuýp 4,5ml Etching Ml 21,333.3300
413 Eugenol suntan 30ml Eugenol Ml 3,200.0000
414 Fuji ix lớn (15g:8g)a2 G i c số 1-9 màu a2 Gram 89,666.6700
415 Gạc mét khổ 0,8m Gạc mét Mét 6,100.0000
416 Gạc phẫu thuật 30*40* 08 lớp có cản quang Gạc phẫu thuật 30*40* 08 lớp có cản quang Cái 10,000.0000
417 Gạc phẫu thuật 5 x 6cm x 6 lớp, vt (10 cái/gói) Gạc y tế vô khuẩn  5*6 - 6,5cm Gói 3,600.0000
418 Gạc phẫu thuật 5 x 6cm x 6 lớp, vt (10 cái/gói) Gạc y tế vô khuẩn  5*6 - 6,5cm Gói 3,600.0000
419 Gạc phẫu thuật 5 x 6cm x 6 lớp, vt (10 cái/gói) Gạc y tế vô khuẩn  5*6 - 6,5cm Gói 3,600.0000
420 Gạc tiệt trùng 10*10*12 lớp Gạc tiệt trùng 10*10*12 lớp Gói 12,600.0000
421 Gạc vaselin 7*40cm Gạc vaselin 7*40cm Miếng 1,260.0000
422 Găng tay khám y tế size s Găng tay sạch kiểm tra các cỡ (dài 230mm, được sản xuất theo công nghệ phủ màng polymer chống dị ứng da tay) Đôi 1,145.0000
423 Găng tay y tế dài sản khoa Găng tay y tế dài sản khoa Đôi 13,950.0000
424 Găng tay y tế phẫu thuật số 6.5 Găng phẫu thuật tiệt trùng các số Đôi 3,490.0000
425 Găng tay y tế phẫu thuật số 7.5 Găng phẫu thuật tiệt trùng các số Đôi 3,490.0000
426 Gel siêu âm Gel siêu âm Gram 49.9800
427 Gel siêu âm  hộp 5kg Gel siêu âm Gram 49.9800
428 Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 Cuộn /xấp 55,000.0000
429 Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 Cuộn /xấp 55,000.0000
430 Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 cuộn /xấp Giấy điện tim 3 cần 63*100*300 Cuộn /xấp 55,000.0000
431 Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa upp-110s cuộn Giấy siêu âm đen trắng sony 110mm * 20m Cuộn 239,400.0000
432 Giấy siêu âm màu sony upc - 21 s   Hộp 3,630,000.1500
433 H-file mani 10-35 Trâm dũa số 10-35 Cây 16,000.0000
434 Huyết áp + ống nghe (có kiểm định) Huyết áp + ống nghe Bộ 567,000.0000
435 Huyết áp + ống nghe nhi (có kiểm định) Huyết áp + ống nghe Bộ 567,000.0000
436 K-file mani 15-35 Trâm dũa số 15-35 Cây 16,000.0000
437 Keo trám bonding resin prime-dent 7ml lọ 7ml Bonding (keo dán composite) Ml 71,400.0000
438 Keo trám bonding resin prime-dent 7ml lọ 7ml Keo dán ngà Ml 71,400.0000
439 Kẹp rốn Kẹp rốn tiệt trùng Cái 1,100.0000
440 Kẹp rốn Kẹp rốn tiệt trùng Cái 1,100.0000
441 Kẹp rốn Kẹp rốn tiệt trùng Cái 1,100.0000
442 Khẩu trang giấy 3 lớp Khẩu trang giấy 3 lớp Cái 483.0000
443 Khóa 3 ngã không dây Khóa đi kèm dây dẫn, dây truyền hoặc không đi kèm được dùng trong truyền dịch, truyền máu, truyền khí các loại, các cỡ Cái 13,650.0000
444 Khử trùng lạnh cavicide sray Dung dịch sát trùng lạnh cavicide Ml 507.7600
445 Kim châm cứu số 4 Kim châm cứu số 4 Cái 510.0000
446 Kim châm cứu số 7 Kim châm cứu số 6,7,8,9,10,11,12 Cái 650.0000
447 Kim chích máu ngón tay Kim chích máu ngón tay Cái 300.0000
448 Kim gây tê tủy sống số 25; 27g Kim gây tê các loại, các cỡ Cái 28,900.0000
449 Kim gây tê tủy sống số 25; 27g Kim gây tê các loại, các cỡ Cái 28,900.0005
450 Kim luồn demotek Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Cái 10,500.0000
451 Kim luồn tĩnh mạch primaflontm số 18 đến 24 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Cái 3,350.0000
452 Kim luồn tĩnh mạch primaflontm số 18 đến 24 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Cái 3,350.0000
453 Kim terumo ngắn nhật (27g-0.4x21mm) Kim nha khoa 2 đầu Cái 1,920.0000
454 Kim tiêm nhựa 18g; 26g Kim tiêm nhựa 18g; 26g Cái 420.0000
455 Kim tiêm nhựa 18g; 26g Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Cái 420.0000
456 Ky jelly 82g Gel ky (tub) Tuýp 85,995.0000
457 Lam kính 7102 hộp (lam trơn) Lam kính 7102 hộp (lam trơn) Cái 256.6700
458 Lam kính đầu mờ 7105 (lam nhám) Lam kính đầu mờ 7105 (lam nhám) Cái 347.0800
459 Lam kính đầu mờ 7105 (lam nhám) Lam kính đầu mờ 7105 (lam nhám) Cái 347.0800
460 Lamen Lamen Cái 669.9000
461 Lentulo mani số 25 h/4 cây Lentulo số 25 Cây 32,000.0000
462 Lọ đựng nước tiểu Lọ đựng nước tiểu Cái 1,365.0000
463 Lọ đựng phân có chất bảo quản Lọ đựng phân Cái 2,100.0000
464 Luxcryl 910 1 hr 40mm 90cm Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 1/0 Sợi 105,000.0000
465 Luxcryl 910 1 hr 40mm 90cm Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 1/0 Sợi 105,000.0000
466 Luxcryl 910 2/0 hr 26mm 75cm Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 2/0 Sợi 100,000.0000
467 Luxcryl 910 2/0 hr 26mm 75cm Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglatin số 2/0 Sợi 100,000.0000
468 Ly nhựa trong dùng 1 lấn Ly súc miệng Cái 440.0000
469 Mặt gương lẽ Mặt gương Cái 12,800.0000
470 Meche phẫu thuật vô trùng 75*3,5*8 lớp Meche phẫu thuật vô trùng 75*3,5*8 lớp Gói 16,500.0000
471 Meche phẫu thuật vô trùng 75*3,5*8 lớp Meche phẫu thuật vô trùng 75*3,5*8 lớp Cái 3,300.0000
472 Microshield 4 chai 500ml Microshield 4% Ml 495.6000
473 Mũ phẫu thuật (mũ giấy tiệt trùng) Mũ phẫu thuật (mũ giấy tiệt trùng) Cái 1,386.0000
474 Mũ phẫu thuật (mũ giấy tiệt trùng) Mũ phẫu thuật (mũ giấy tiệt trùng) Cái 1,386.0000
475 Mũi khoan đầu ngọn lửa vạch đỏ Mũi khoan đầu ngọn lửa vạch đỏ Cái 30,400.0000
476 Mũi khoan đầu tròn 1,5mm vạch đen Mũi khoan đầu tròn 1,5mm vạch đen Cái 30,400.0000
477 Mũi khoan đầu tròn 2mm vạch đen Mũi khoan đầu tròn 2mm vạch đen Cái 30,400.0000
478 Nẹp cẳng chân 10 lỗ Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 849,999.9900
479 Nẹp cẳng chân 10 lỗ Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 350,000.0000
480 Nẹp cẳng chân 12 lỗ   Cái 849,999.9900
481 Nẹp cẳng chân các lỗ Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 330,000.0000
482 Nẹp cẳng tay 6 lỗ Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 234,000.0000
483 Nẹp cẳng tay 7 lỗ Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 234,000.0000
484 Nẹp chữ l phải   Cái 1,199,999.9970
485 Nẹp chữ l quay phải các lỗ Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 470,000.0000
486 Nẹp chữ l quay trái các lỗ Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 470,000.0000
487 Nẹp chữ l trái   Cái 1,200,000.0000
488 Nẹp chữ t   Cái 950,000.0000
489 Nẹp dcp, vít 3.5mm, 5-7 lỗ Khung dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng Cái 358,000.0000
490 Nẹp đầu dưới xương chày phải, cở vít 4.5mm các lỗ Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 570,000.0000
491 Nẹp đầu trên xương chày vít 4,5mm. 7 lỗ Nẹp dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng Cái 687,500.0000
492 Nẹp đầu trên xương chày vít 4,5mm. 7 lỗ Nẹp dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng Cái 687,500.0000
493 Nẹp l-buttres   Cái 740,250.0000
494 Nẹp mắt xích, vít 3.5mm, các lỗ Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ Cái 764,000.0000
495 Nẹp xương đùi 10 lỗ   Cái 849,999.9900
496 Nẹp xương đùi 12 lỗ   Cái 950,000.0000
497 Nhiệt kế Nhiệt kế Cái 15,750.0000
498 Nón giấy nữ đã tiệt trùng Nón giấy nữ đã tiệt trùng Cái 1,300.0000
499 Ống đặt nội khí quản các số các loại Ống đặt nội khí quản các số các loại Cái 16,800.0000
500 Ống đặt nội khí quản các số các loại Ống đặt nội khí quản các số các loại Cái 16,800.0000
501 Ống đặt nội khí quản các số các loại Ống đặt nội khí quản các số các loại Cái 16,800.0000
502 Ống đặt nội khí quản các số các loại Ống đặt nội khí quản các số các loại Cái 16,800.0000
503 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7.5   Cái 20,899.9980
504 Ống đặt nội khí quản số 2,5, tq   Cái 18,000.1500
505 Ống hút đhkn các số   Cái 670.0000
506 Ống nghiệm edta k2 htm 2ml Ống nghiệm có chất chống đông 2ml gr-rh (có biểu tượng giọt máu) Ống 1,050.0000
507 Ống nghiệm heparin lithium htm 2ml Ống nghiệm chống đông heparin hep.2 Ống 945.0000
508 Ống nghiệm nhựa ps 5ml nắp trắng, không nhãn Ống nghiệm trắng có nắp 5ml Cái 525.0000
509 Ống sonde dạ dày các số Ống sonde dạ dày các số Cái 3,600.0000
510 Ống sonde hậu môn các số Ống sonde hậu môn các số Cái 4,200.0000
511 Ống sonde hậu môn các số Ống sonde hậu môn các số Cái 4,200.0000
512 Ống sonde hút đàm các số Ống sonde hút đàm các số Cái 2,800.0000
513 Ống sonde nelaton các số Ống sonde nelaton các số Cái 4,800.0000
514 Ống sonde nelaton các số Ống sonde nelaton các số Cái 4,800.0000
515 Ống sonde nelaton các số Ống sonde nelaton các số Cái 4,800.0000
516 Ống thông tiểu foley 2 nhánh các số Ống sonde foley 2 nhánh các số Cái 12,600.0000
517 Ống thông tiểu foley 2 nhánh các số Ống sonde foley 2 nhánh các số Cái 12,600.0000
518 Onsite dengue ag rapid test hộp 30 test Test dengue ns1 Test 57,750.0000
519 Patella-set 60cm hs120 Chỉ thép Sợi 219,000.0000
520 Phim khô trimax 8*10 inch (20*25cm) Phim khô trimax 8*10 inch (20*25cm) Tấm 19,152.0000
521 Phim khô trimax 8*10 inch (20*25cm) Phim khô trimax 8*10 inch (20*25cm) Tấm 19,152.0000
522 Phim x quang citi trimax 35*43 cm 14 x17inch Phim x quang citi trimax 35*43 cm 14 x17inch Tấm 58,800.0000
523 Pipet paster 3ml nhựa Pipet paster 3ml nhựa Cái 1,650.0000
524 Premilene usp 3/0 75cm hr26 c2090041 Chỉ khâu nối gân, nối mạch máu số 3/0 Sợi 102,000.0000
525 Premilene usp 4/0 75cm hr22 c2090029 Chỉ khâu nối gân, nối mạch máu số 4/0 Sợi 96,000.0000
526 Premilene usp 6/0 75cm 2xdr10 c2090915 Chỉ khâu nối gân, nối mạch máu số 6/0 Sợi 123,000.0000
527 Presep 2,5g (thuốc sát khuẩn) hộp 100 viên Presep 2,5g (thuốc sát khuẩn) Viên 7,875.0000
528 Que thử đường huyết vivachek ino hộp 50 test Test thử đường huyết Test 7,350.0000
529 Sample cup túi 1000 cái Cup đựng mẫu Cái 2,700.0000
530 Sd bioline hiv 1/2 3.0 hộp 100 test Alere determin hiv-1/2 Test 36,750.0000
531 Sd bioline rapid test hbsag Sd bioline rapid test hbsag Test 22,200.0000
532 Silkam black usp 2/0 75cm hr26 Chỉ không tan thiên nhiên, dùng khâu da, cột cầm máu số 2/0, dài 75cm hr26 Sợi 35,000.0000
533 Silkam black usp 2/0 75cm hr26 c0760420 Chỉ không tan thiên nhiên, dùng khâu da, cột cầm máu số 2/0 Sợi 35,800.0000
534 Sò đánh bóng prophy Sò đánh bóng Cái 4,800.0000
535 Tăm bông vô trùng lấy dịch phụ khoa Tăm bông vô trùng lấy dịch phụ khoa Cái 4,200.0000
536 Tạp dề 1.1 x 1.2m Tạp dề 1.1 x 1.2m Cái 5,040.0000
537 Tạp dề 1.1 x 1.2m Tạp dề 1.1 x 1.2m Cái 5,040.0000
538 Test amphetamine strip hộp 50 test Test amphetamin Test 17,850.0000
539 Test hcv ab cassette hộp 30 test Test thử hcv cassette Test 18,900.0000
540 Test morphin/heroin 5mm hộp 50 test Test morphin 5mm Test 12,600.0000
541 Test morphin/heroin 5mm hộp 50 test Test morphin 5mm Test 12,600.0000
542 Test morphin/heroin 5mm hộp 50 test Test morphin 5mm Test 12,600.0000
543 Test thc marijuana strip hộp 50 test Test marijuana (cần sa) Test 18,900.0000
544 Test thử nước tiểu 10 thông số Test thử nước tiểu 10 thông số Test 8,000.0000
545 Trustigut (c) (chromic catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  c50a26 Chỉ catgut 1/0 Sợi 44,000.0000
546 Trustigut (c) (chromic catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  c50a26 Chỉ catgut 1/0 Sợi 44,000.0000
547 Trustigut (c) (chromic catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  c30a26 Chỉ catgut 2/0 Sợi 39,800.0000
548 Trustigut (c) (chromic catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  c25a26 Chỉ catgut 3/0 Sợi 35,000.0000
549 Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Cái 6,300.0000
550 Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Cái 6,300.0000
551 Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Cái 6,300.0000
552 Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Túi chứa nước tiểu có van xả + dây treo Cái 6,300.0000
553 Urgoband 10cm x 4,5m Băng thun 3 móc 10*4,5m Cuộn 21,900.0000
554 Vis ao 2.7   Cái 49,350.0000
555 Vis ao 3.5   Cái 61,740.0000
556 Vis ao 6.6   Cái 89,460.0000
557 Vít cứng 3.5/ 4.5mm Vít dùng trong phẫu thuật Cái 81,250.0000
558 Vít cứng 3.5/ 4.5mm Vít dùng trong phẫu thuật Cái 81,250.0000
559 Vít đặc 2,7mm Vít dùng trong phẫu thuật Cái 56,250.0000
560 Vít đặc 4.5mm   Cái 80,000.0000
561 Vít vỏ xương 4.5mm, dài 12 ~ 60mm Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Cái 76,000.0000
562 Vít xốp 4.0mm ren đầy, dài 12-60mm Vít dùng trong phẫu thuật Cái 86,000.0000
563 Vít xương cứng 3.5mm  x 20mm   Cái 45,000.0000
564 Vít xương cứng 4.5mm x 36mm   Cái 45,000.0000
565 Vít xương cứng 4.5mm x 40mm   Cái 45,000.0000

tải về

Thông tin

thongbaomoi
lichtruc

Điện Thoại Cấp Cứu 0261.388.24.99

Tuyên truyền

Phát thanh

phát thanh lưu động sốt rét

Tháng an toàn thực phẩm

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

Theo số liệu thống kê của Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, tai nạn, thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở nước ta. Trong đó, phần lớn là những tai nạn, thương tích do đuối nước, do tai nạn giao thông đường bộ, ngộ độc, ngã, bỏng, súc vật cắn hoặc bị thương bởi các vật sắc nhọn… Trung bình mỗi năm, nước ta có trên 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước, cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 8 lần so với các nước có thu nhập cao. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, nước ta đã có hàng chục trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. 

Chi tiết...

Gần 9.500 trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin A, tẩy giun và cân đo

Trong khuôn khổ chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ 6-60 tháng tuổi, tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và cân, đo trẻ 0-60 tháng tuổi đợt I năm 2019, toàn huyện Cư Jút có 9.473 trẻ dưới 5 tuổi được thụ hưởng chương trình.

Chi tiết...

BỆNH TIÊU CHẢY VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tiêu hóa, do vi khuẩn gây nên. Đặc biệt trong thời tiết hiện nay, thời tiết  giao mùa, khí hậu ẩm ướt thì trẻ em càng dễ mắc phải. Để giúp quý phụ huynh hiểu sâu hơn về bệnh tiêu chảy phòng y tế nhà trường xin cung cấp một số thông tin cơ bản như sau:

Chi tiết...

Viêm đường hô hấp trên là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ

Không nên cho trẻ ăn snacks khi bị viêm đường hô hấp cấp

Viêm đường hô hấp trên là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ, điển hình là các bệnh như: viêm mũi họng, viêm thanh quản, VA, viêm các xoang... Trong thời tiết lạnh ẩm, bệnh rất dễ xuất hiện.

Chi tiết...

MỐC THỜI GIAN TIÊM CHỦNG CHO TRẺ

.Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã và đang làm thay đổi rõ rệt mô hình bệnh tật ở Việt Nam, nhiều bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm đã được thanh toán và loại trừ. Đây cũng là chương trình Y tế quốc gia thành công nhất trong suốt những năm qua, được tổ chức y tế thế giới (WHO) đánh giá rất cao.

Trẻ nhỏ có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: lao, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hemophilus Influenza typ b (Hib), viêm não Nhật Bản… Trẻ chưa có đủ sức đề kháng chống lại bệnh nên nếu mắc các bệnh truyền nhiễm này có thể tử vong hoặc để lại di chứng,  ảnh hưởng đến tương lai. Qua hơn 25 năm thực hiện, chương trình TCMR đã làm giảm tỷ lệ mắc và chết các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em một cách rõ rệt. Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh, thanh toán bệnh bại liệt, giảm hẳn bệnh bạch hầu, ho gà hay bệnh sởi…

Chi tiết...

Bản quyền thuộc về TTYT huyện Cư Jút

địa chỉ: 31 Lê Hồng Phong, Eatling - Cư Jút - Đak Nông

quản trị: it.bvdkcujut@gmail.com  - 0918.66.33.89