foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0963071818
ttytcujut.syt@daknong.gov.vn
HOTLINEDANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ JÚT

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1 Bùi Thị Minh Nghĩa Giám đốc  0982882603
2 Nguyễn Thị Thanh Phó Giám đốc  0982478586
3 Phan Thanh Tỉnh Phó Giám đốc  0365474747
4 Nguyễn Xuân Thảnh Phó Giám đốc  0941221662
5 Nguyễn Văn Vinh Phó Giám đốc  0395327252
6 Đoàn Anh Huyền Phó Giám đốc  0905882325
7 Hồ Hồng Lam Phó Giám đốc  0978716654
8 Nguyễn Văn Đường Trưởng phòng Hành chình - Kế toán 0919366835
9 Lê Anh Toàn Phó phòng 0935711899
10 Nguyễn Thị Khuyên Nhân viên 0971913499
11 Nguyễn Thị Hiệp Nhân viên  
12 Huỳnh Thị Huyền Trang Kế toán trưởng 0905589423
13 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên 0911482779
14 Dương Thị Kiều Trang Nhân viên 0949276238
15 Cao Thị Nam Nhân viên 0943108282
16 Đoàn Thị Thu Nhân viên 0768550989
17 Nguyễn Thị Nga  Nhân viên 0942081717
18 Hứa Thị Thu Hồng Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 0944153937
19 Lê Thị Thơm Phó phòng 0868586098
20 Lê Thị Duyên Nhân viên 0706222268
21 Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân viên 0375767297
22 Võ Thị Châu Hà Nhân viên 0943599000
23 Đặng Thị Bích Hường Nhân viên 0342487777
24 Nguyễn Xuân Hùng Nhân viên 0943546879
25 Phạm Thị Mỹ Dung Nhân viên 0984959956
26 Nguyễn Thị Mỹ Nhân viên 0337433266
27 Bùi Thị Nga Nhân viên 0983417634
28 Lê Phụng Hiến Nhân viên 0983637384
29 Phạm Bá Toản Trưởng phòng Điều dưỡng (kiêm Điều dưỡng trưởng) 0944232468
30 Ngô Thị Tường Vy Phó phòng 0977188567
31 Lương Thị Mỹ Dung Nhân viên 0977477615
32 Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0978167868
33 Lê Thị Tươi Nhân viên 0979214848
34 Trần Thị Hoàng Dung Nhân viên 0942024437
35 Trần Thị Minh Quyên Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS 0945175599
36 Nông Hoàng Mới Nhân viên 0947075577
37 Hà Minh Tuyển Nhân viên 0345333703
38 Hà Minh Tặng Nhân viên 0935407143
39 Tăng Thị Uyên Nhân viên 0972010680
40 Trần Xuân Hải Nhân viên 0975772188
41 Nguyễn Công Minh Trưởng khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 0984660248
42 Phạm Đức Trí Phó khoa  0976722106
43 Đinh Xuân Nam Nhân viên 0947227130
44 Cao Thị Chín Nhân viên 0941745577
45 Nguyễn Đất Quỳnh Anh Nhân viên 0942200808
46 Cao Thị Thảo Nhân viên 0911318182
47 Võ Thị Phương Nhân viên 0949038282
48 Huỳnh Văn Năm Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Liên chuyên khoa 0984309430
49 Nguyễn Anh Tâm Phó khoa 0794686789
50 Trần Thị Thu Thủy Điều dưỡng trưởng 0979128586
51 Nguyễn Thị Bích Thảo Nhân viên 0942163605
52 Nông Văn Ang Nhân viên 0973579079
53 Trần Hữu Đức Nhân viên 0388602022
55 Huỳnh Thị Thanh Nhàn Nhân viên 0348393978
56 Nguyễn Thị Tuyết   Nhân viên 0905966682
57 Đặng Thị Thanh Quý Nhân viên 0905050283
58 Bùi Thị Lệ Thủy Nhân viên 0706095191
59 Hà Quang Bắc Nhân viên 0979804545
60 Nguyễn Thị Xuân Lan Nhân viên 0905221128
61 Bùi Thị Liễu Nhân viên 0973054393
62 Đỗ Thục Vy Nhân viên 0935363434
63 Nông Văn Hiệu Nhân viên 0839994479
64 Nguyễn Thị Lệ Trâm Nhân viên 0943723838
65 Trịnh Thị Quỳnh Nhân viên 0985952190
66 Trần Văn Tuyên Nhân viên 0949847784
67 Cao Kim Thủy Nhân viên 0976037368
68 Vũ Thị Xuân Anh Nhân viên 0905462626
69 Phạm Thị Thu Thảo Trưởng khoa Nội tổng hợp - Nhi - Truyền nhiễm 0857578338
70 Phạm Thị Kim Thương  Phó khoa 0905517519
71 Trịnh Thị Thái Điều dưỡng trưởng  0374338209
72 Hà Văn Giáp Nhân viên 0989922062
73 Nguyễn Thị Huyền Trinh Nhân viên 0385727037
  Nguyễn Hoàng Nhân viên 0359108223
  Y Thuyết Nhân viên 0987291415
74 Nguyễn Thị Lý Nhân viên 0973019986
75 Hứa Thị Đào Nhân viên 0965323738
76 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên 0849301515
77 Nguyễn Thị Lành Nhân viên 0916717879
78 Ngân Bá Mạnh Nhân viên 0972397091
79 Phan Thị Thanh Tú Nhân viên 0394554345
80 Nguyễn Thị Bích Trâm Nhân viên 0984661380
81 Dương Thị Hạnh Nhân viên 0352106196
82 Hứa Thị Nhung  Nhân viên 0869750396
83 Hà Trần Độ  Nhân viên 0979918007
84 Phan Thị Oanh Nhân viên 0982318659
85 Lưu Thị Mai Uyên Nhân viên 0985280222
86 Trần Thị Dung  Nhân viên 0774406407
87 Nguyễn Tĩnh Bình Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản 0905195778
88 Nguyễn Hoàng Gia
Trung Khang
Phó khoa 0983485834
89 H Binh Phó khoa 0983759220
90 H`Wen Enuôl Điều dưỡng trưởng 0384652875
91 Mai Thị Ngọc Hà Nhân viên 0984660411
92 Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0985235925
93 Hà Văn Đông Nhân viên 0973808101
94 Hoàng Văn Tiến  Nhân viên 0971874448
95 Đỗ Đoàn Trung Nhân viên 0348440799
96 Lưu Thị Nhài Nhân viên 0973914567
97 Nguyễn Văn Toàn Nhân viên 0979888154
98 Nguyễn Văn Trường Nhân viên 0377230606
99 Đặng Nguyễn Viên Hương Nhân viên 0389584467
100 Phạm Thị Vui  Nhân viên 0945435477
101 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên 0373336237
102 Nguyễn Thị Liên Nhân viên 0385955689
103 Nguyễn Thị Tuyết Nhân viên 0385866782
104 Mai Thị Ngọc Trang Nhân viên 0986922825
105 Đỗ Thị Tâm Nhân viên 0375073241
106 Lê Thị Hiền Nhân viên 0778854879
107 Nguyễn Thị Xuân Hòa Nhân viên 0975032782
108 Vũ Thị Huyền Nhân viên 0985042342
109 Nguyễn Thị Hương Trà Trưởng khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 0764580813
110 Nguyễn Thị Thanh Xuân  Phó khoa 0399880058
111 Đặng Thị Thanh Hậu Điều dưỡng trưởng 0949967197
112 Cao Hoàng Du Nhân viên 0394606526
113 Trần Sỹ Quyết Nhân viên 0966541357
114 Trần Thị Ngọc Nhân viên 0979187603
115 Trần Hoàng Quyên Nhân viên 0905319497
116 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nhân viên 0395316529
117 Vương Thị Linh Nhân viên 0975353798
118 Trần Thị Thảo  Nhân viên 0383663378
119 Lê Thị Nương  Nhân viên 0386963392
120 Trương Thị Quy Ly Nhân viên 0379393363
121 Ngô Thị Hồng Nhân viên 0942834860
122 Phan Văn Đán  Trưởng khoa Dược - TTB - VTTYT 0915404129
123 Trần Đăng Trình Nhân viên 0778535566
124 Nguyễn Thị Thùy Châu Nhân viên 0978664634
125 Lê Thị Chung Nhân viên 0988905518
126 Hoàng Thị Cẩm Vân Nhân viên 0976710784
127 Trần Thị Như Huyền Nhân viên 0382707060
128 Vũ Thị Xuân Điệp Nhân viên 0392011376
129 Tô Thị Hồng Liên Nhân viên 0987047422
130 Bùi Hồ Thuỳ Linh Nhân viên 0944247191
131 Lâm Thị Xoan Nhân viên 0358681458
132 Mai Đăng Tình Nhân viên 0943361993
133 Ngô Văn Thảo Trưởng khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 0905119527
134 Trần Văn Thủy Phó khoa 0973299719
135 Trần Thị Đông Phương Kỹ thuật viên trưởng 0974774141
136 Lương Văn An Nhân viên 0982482411
137 Quản Xuân Huân Nhân viên 0974713713
138 Nông Thị Cầu Nhân viên 0984450064
139 Vũ Thị Thu Hường Nhân viên 0977994675
140 Phan Văn Dũng Nhân viên 0362767146
141 Hà Khắc Tuân Nhân viên 0976766567
142 Hồ Thanh Nam Nhân viên 0967073535
143 Nguyễn Thị Hiền Hạnh Nhân viên 0901998196
144 Cao Thị Thương Nhân viên 0935467456
145 Nguyễn Việt Hùng Nhân viên 0364748617
146 Nguyễn Văn Tùng Nhân viên 0976505627
147 Vũ Thị Thanh Trang Nhân viên 0905876446
148 Phan Nguyệt Trinh Nhân viên 0942500707
149 Mai Văn Trường Trưởng khoa Dân số và phát triển 0905518983
150 Trần Thị Lan Nhân viên 0934993903
151 Lê Thị Kim Nhung Nhân viên 0828435486
152 Đinh Thị Hiếu    Nhân viên 0917467955
153 Nguyễn Thị Bình Nguyên Nhân viên 0984166279
154 Nông Văn Cường Trưởng trạm Y tế xã Nam Dong 0979672235
155 Ngân Thị Nguyên Nhân viên 0336129171
156 Mai Thị Len Nhân viên 0968419009
157 Quản Văn Hoàng Nhân viên 0983963636
158 Phạm Thị Liên Nhân viên 0916154599
159 Lương Văn Dũng  Nhân viên 0387794693
160 Võ Thị Thư Nhân viên 0396024229
161 Lê Thị Vân Nhân viên 0978467639
162 Ngô Thị Ái Na Nhân viên 0377186948
163 Hoàng Thị Giang Nhân viên  
164 Trần Quốc Ngữ Trưởng trạm Y tế xã Ea Pô 0978716691
165 Hoàng Cao Cường Nhân viên 0977457273
166 Phạm Văn Khốp Nhân viên 0888565575
167 Trần Thị Thủy Nhân viên 0977795000
168 Triệu Thị Hiền Nhân viên 0359152199
169 Mạc Văn Đại Nhân viên 0989892747
170 Hà Thị Luân Nhân viên 0375390353
171 Nguyễn Mạnh Thế Nhân viên 0326439439
172 H' Đuên B'Krông Nhân viên 0356106936
173 Lò Thị Chiếu  Nhân viên  
174 Nguyễn Thị Hồng Quyên Trưởng trạm Y tế xã Đắk D'rông 0356856833
175 Sầm Văn Dũng Nhân viên 0981150716
176 Từ Thị Huyền Trang Nhân viên 0989607979
177 Lê Thị Luyến Nhân viên 0848799898
178 Nguyễn Thị Nga Nhân viên 0932409627
179 Nguyễn Thị Hòe Nhân viên 0357128564
180 Trần Thị Tám Nhân viên 0389096108
181 Nguyễn Xuân Thu Nhân viên 0974154500
182 Nguyễn Phồn Phước Nhân viên 0971811522
183 Trương Thị Mến Nhân viên  
184 Nguyễn Thế Hạnh Trưởng trạm Y tế xã Tâm Thắng 0985563488
185 Hoàng Thị Sanh Nhân viên 0911575598
186 Nguyễn Thị Hương Nhân viên 0986441753
187 Thân Văn Thành Nhân viên 0976382998
188 Trần Thị Yến Phượng Nhân viên 0978162466
189 Trương Thị Mai Anh Nhân viên 0968501579
190 Nguyễn Thị Kiều Nga Nhân viên 0964055788
191 Trần Thị Lụa Nhân viên 0944284983
192 Phạm Thị Triệu Nhân viên  
193 Nông Thị Khuyên Nhân viên Trạm Y tế EaTling 0378950446
194 Đoàn Thị Hương Phó trạm(quản lý Trạm) 0363246599
195 Phạm Thị Hồng Hoa Nhân viên 0978435480
196 Hoàng Thị Thùy Linh  Nhân viên 0974694694
197 Cao Thị Chúc Nhân viên 0905317578
198 Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên 0977981826
199 Vũ Thị Thương Nhân viên 0935664885
200 Bùi Thị Thọ Nhân viên  
201 Phạm Văn Chung  Nhân viên  
202 Vương Thị Hằng Trưởng trạm Y tế xã Đắk Wil 0365794976
203 Hoàng Thị Hiến Nhân viên 0979687273
204 Phan Thị Hoa Nhân viên 0932592956
205 Trần Thị Bình Nhân viên 0984186349
206 Ngân Thị Thuân Nhân viên 0964894892
207 Đặng Văn Minh Nhân viên 01222422226
208 Hoàng Thị Phương Thảo Nhân viên 0905076894
209 Nông Thị Hiệu  Nhân viên  
210 Nguyễn Thị Thanh Tú Nhân viên Trạm Y tế Cư Knia 0376846229
211 Hoàng Thị Miền Phó trạm(quản lý Trạm) 0985454859
212 Lâm Văn Bình Nhân viên 01659210360
213 Bùi Hữu Thà  Nhân viên 0949761969
214 Đào Thị Thảnh Nhân viên 0947822929
215 Nguyễn Thị Út Hiền Nhân viên 0376049532
216 Nông Thị Phấn Nhân viên 0917914355
217 Nguyễn Thị Phượng  Nhân viên  
218 Phạm Ánh Dương Nhân viên Trạm Y tế xã Trúc Sơn  
219 Phan Thị Phượng Phụ trách trạm Y tế xã Trúc Sơn 0982525200
220 Phạm Thị Trang Nhân viên 0942564779
221 Mạc Thị Lệ Thủy  Nhân viên 0357348487
222 Ngân Thị Liên  Nhân viên 0362308936
223 Đường Thị Thanh Bình  Nhân viên 0935254728

 

 

Tải về

 

Thông tin

thongbaomoi
lichtruc

Điện Thoại Cấp Cứu 0261.388.24.99

Cập nhật thông tin NCOV

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân và các trang thôn tin chính thức về NCOV

Vũ điệu NCOV tại Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút

 

- Link tải ứng dụng NCOVI trên Android:

play.google.com/.../NCOV

- Link tải ứng dụng NCOVI trên iOS:
apps.apple.com/.../ncovi

Cung cấp thông tin chính thống về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương như:

- Trang tin của Bộ Y tế:
https://ncov.moh.gov.vn/

- Trang thông tin điện tử của Báo Đắk Nông:

baodaknong.org.vn/corona

- Trang thông tin của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông:

syt.daknong.gov.vn/.../NCOV

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

Theo số liệu thống kê của Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, tai nạn, thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở nước ta. Trong đó, phần lớn là những tai nạn, thương tích do đuối nước, do tai nạn giao thông đường bộ, ngộ độc, ngã, bỏng, súc vật cắn hoặc bị thương bởi các vật sắc nhọn… Trung bình mỗi năm, nước ta có trên 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước, cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 8 lần so với các nước có thu nhập cao. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, nước ta đã có hàng chục trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. 

Chi tiết...

Gần 9.500 trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin A, tẩy giun và cân đo

Trong khuôn khổ chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ 6-60 tháng tuổi, tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và cân, đo trẻ 0-60 tháng tuổi đợt I năm 2019, toàn huyện Cư Jút có 9.473 trẻ dưới 5 tuổi được thụ hưởng chương trình.

Chi tiết...

BỆNH TIÊU CHẢY VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tiêu hóa, do vi khuẩn gây nên. Đặc biệt trong thời tiết hiện nay, thời tiết  giao mùa, khí hậu ẩm ướt thì trẻ em càng dễ mắc phải. Để giúp quý phụ huynh hiểu sâu hơn về bệnh tiêu chảy phòng y tế nhà trường xin cung cấp một số thông tin cơ bản như sau:

Chi tiết...

Viêm đường hô hấp trên là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ

Không nên cho trẻ ăn snacks khi bị viêm đường hô hấp cấp

Viêm đường hô hấp trên là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ, điển hình là các bệnh như: viêm mũi họng, viêm thanh quản, VA, viêm các xoang... Trong thời tiết lạnh ẩm, bệnh rất dễ xuất hiện.

Chi tiết...

MỐC THỜI GIAN TIÊM CHỦNG CHO TRẺ

.Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã và đang làm thay đổi rõ rệt mô hình bệnh tật ở Việt Nam, nhiều bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm đã được thanh toán và loại trừ. Đây cũng là chương trình Y tế quốc gia thành công nhất trong suốt những năm qua, được tổ chức y tế thế giới (WHO) đánh giá rất cao.

Trẻ nhỏ có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: lao, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hemophilus Influenza typ b (Hib), viêm não Nhật Bản… Trẻ chưa có đủ sức đề kháng chống lại bệnh nên nếu mắc các bệnh truyền nhiễm này có thể tử vong hoặc để lại di chứng,  ảnh hưởng đến tương lai. Qua hơn 25 năm thực hiện, chương trình TCMR đã làm giảm tỷ lệ mắc và chết các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em một cách rõ rệt. Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh, thanh toán bệnh bại liệt, giảm hẳn bệnh bạch hầu, ho gà hay bệnh sởi…

Chi tiết...

Bản quyền thuộc về TTYT huyện Cư Jút

địa chỉ: 31 Lê Hồng Phong, Eatling - Cư Jút - Đak Nông

quản trị: it.bvdkcujut@gmail.com  - 0918.66.33.89